Miks generacijow za wuspěch poručenje

srjeda, 01. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Lawreaća wčera spožčeneho Hornjołužiskeho předewzaćelskeho myta 2015 su firmy Max Aicher Biskopicy tzwr&co KG z jed naćelomaj Klausom-Jürgenom Kramerom a Maxom Aicherom, Richterec pjekarnja z Kubšic z pjekarskim mištrom Stefanom Richterom a Pewo energijowa technika tzwr na Horach z jednaćelom Egbertom Petrickom (wotlěwa).  Foto: SN/Maćij Bulank Lawreaća wčera spožčeneho Hornjołužiskeho předewzaćelskeho myta 2015 su firmy Max Aicher Biskopicy tzwr&co KG z jed naćelomaj Klausom-Jürgenom Kramerom a Maxom Aicherom, Richterec pjekarnja z Kubšic z pjekarskim mištrom Stefanom Richterom a Pewo energijowa technika tzwr na Horach z jednaćelom Egbertom Petrickom (wotlěwa). Foto: SN/Maćij Bulank

20. hornjołužiske předewzaćelske myto do Kubšic, Biskopic a na Hory

Budyšin (SN/JK/at). Srjedźostawske předewzaća hraja wosebje w hospodarstwje wuchodneje Sakskeje wažnu rólu. Na wčerawšim srjedźostawskim dnju w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle wuměnjachu sej zastupjerjo tajkich předewzaćow nazhonjenja, nawjazachu nowe styki a wožiwichu stare.

Skrótka prajene, wutworichu syće. W zarjadowanjomaj SpeedConnection a MiConnect so firmy mjezsobnje předstajichu a nawjazachu mnohe nowe kontak­ty. Dobry zakład to, zmištrować přichodne nadawki.

W přednoškach dnja zaběrachu so za­stu­pjerjo předewzaćow a fachowcy z hospodarstwa a politiki wčera z narokami hospodarstwa a towaršnosće přichoda. Nimo wjetšich wužadanjow na hospodarskim, techniskim a inowatiwnym polu­ maja srjedźostawske předewzaća zmištrować demografisku změnu našeje towaršnosće.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND