Zrodźene ideje njespušćić

štwórtk, 09. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JK). Zwjazkowy minister za ze­žiwjenje a ratarstwo Christian Schmidt (CDU) je 19. junija w Berlinje za spě­chowanje w cyłoněmskim wubědźowanju „Zazběh na wsy“ wuzwolene regiony předstajił. Z 39 požadacych so kónčin, mjez kotrymiž bě tež wokrjes Budy­šin, je njewotwisna jury třina­će za spě­chowanje wuzwoliła. Sydom re­gionow w nowych zwjazkowych kra­jach a šěsć w starych dóstanje spě­cho­wanje w cyłkownym wobjimje 1,5 mi­lionow eurow za projekty, wuwić a po­lěp­šić žiwjenje na wsy. W Sakskej je jenož wokrjes Srjedźna Sakska spěchowanje dóstał.

Projekty wuzwolenych regionow so wot Budyskich zasadnje njerozeznawaja. W nimale wšitkich su wone wusměrjene na to, zawěsćić socialnu a zastaransku infrastruk­turu. Přewažny wobsah a zaměr projektow je, reagować na demografisku změnu w towaršnosći a namakać za to pra­we puće. Zastaranska infrastruktura ma bjezwuwzaćnje zaměr, wutworić regionalne kołoběhi a syće, wšojedne, hač při zastaranju we wšědnym dnju abo w hospodarskim žiwjenju.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND