Błótowska rybarka wobhospodarja sakske haty

srjeda, 12. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wobydlerjo Delnjeho Wujězda, Manjowa a Tranjow so wjesela: Rjane haty w bliskosći wotućeja k nowemu žiwjenju. Zmóžniła je to Ramona Oppermann z błótowskeho Raduša. Wona wobhospodarja w personalnej uniji jako jednaćelka Picnjansku rybowu wikowansku towaršnosć a Błótowsku rybjacu tzwr. Wo swojim předchadniku we Wujězdźe Hansu-Jürgenje Michałku rěči wona jeno z česćownosću: „Wón měješe rybjace drustwo hišće w porjadku.“ Bohužel pak dyrbješe je strowotnych přičin dla spušćić. Jeho naslědnik njeje najebać wobšěrne inwesticije zdokonjał, rybarstwo na městnje atraktiwne sčinić. Zasadźowaše wjele pjenjez bjez wuskutka a w lěće 2013 dyrbješe insolwencu přizjewić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND