Tu so 300 000 Emmow derje čuje

štwórtk, 13. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Jednolětne Emmy we łužiskich hatach derje rostu. Foto: J.Schmidtchen Jednolětne Emmy we łužiskich hatach derje rostu. Foto: J.Schmidtchen

Na tychle słónčnych dnjach je tež wjele kolesowarjow podłu łužiskich hatow po pu­ću. Snano tež pola Tšěšojc (Groß Schacksdorf) we wokrjesu Sprjewja-Nysa. Tam wobhospodarja wot 1. januara 2013 Armin Kittner z Hóznicy (Petershain) haty něhdyšeho Picnjanskeho hat­nistwa. Wone swoje wodźizny wupru­wowa­nemu hornjołužiskemu rybarjej přenaja, zo njebychu dalšu škodu poćerpjeli. Z tychle hatow pochadźeja přewažnje karpy za zastaranje wulkoruma Choćebuza. Arminej Kittnerej to tehdy, jako wo přewzaću hatow jednaše, tež hišće wě­dome njebě. „Bych-li to wědźał, bych do 18 hatach z płoninu 91 hektarow jenož­ karpy sadźał,“ wón dźensa praji. Tak płuwaja jenož w někotrych hatach karpy a dalše družiny znateje domjaceje ryby. Wulki dźěl hatow wužiwa Kittner za plahowanje dorosta za swój hłowny zawod. W jednym pola Tšěšojc pak so nětko­ 300 000 tak mjenowanych Emmow derje čuje. To je nowa družina ryby, kotruž je Hózničan­ hromadźe z nižozemskim kolegu plahował. Emma rěka po Kittne­rowej třinaćelětnej dźowce wot kotre­jež so nan nadźija, zo jeho rjemjesło jónu přewozmje a dale powjedźe.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND