„ ... běše jónu ...“

pjatk, 14. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Jan Kral

Do srjedź wulkeje horcoty a suchoty je dyriło bjez wochłódźenja wulke njewjedro – powěsć wo tym, zo sej energijowy koncern Vattenfall swoje za lěto 2014 hižo­ płaćene přemysłowe dawki wot gmejnow a městow wróćo žada.

Jednohłósnje słyšeć běštej přesłapjenje a zadwělowanje wjesnjanostow kaž tež měšćanostow, kotřiž maja nětko nadawk­, komuny z mjenje pjenjezami dale wjesć.

Rjany són wo wěčnym kužole brunicy zda so wusonjeny być. Hnydom wołaja do Berlina a sej žadaja, zo měli so ći tam horjeka wo to starać, wurunać pobra­cho­wace ­pjenjezy, wšako su wone wina, zo kužo­ł bórze zaprahnje.

Přiwšěm dochody z přemysłoweho dawka z hórnistwa hižo lěta spaduja. Loni hišće njebě žanych politiskich wobmjezowanjow wudobywanja wuhla. Vattenfall je samo rekordne mnóstwo 61,8 milionow tonow brunicy z łužiskeje ze­mje­ wurył, a ani centa njeje do kasow komunow šło. A tež tole loni bě: Braniborscy politikarjo wěšćachu dochody 40 milionow eurow za kraj a komuny z rozšěrjenjom jamy Wjelcej-juh a z milinarnju w Čornej Pumpje. Dochody su so rozpušćili kaž kur z wuhenjow milinarnje.

wozjewjene w: Rozmyslowane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND