Aktiwny dźěl je wosebitosć

wutora, 18. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe wukubłanske lěto so za něšto dnjow zahaji. Z Budyskimi powołanskimi wikami, kotrež wotměja so 18. septembra, pak měrja so organizatorojo hižo na šulerjow, kotřiž chcedźa klětu do powołanskeho žiwjenja zastupić.

Budyšin (SN/at). To je pozitiwna powěsć za sprjewine město. Za 6. Budyske powołanske wiki předleži hižo 67 přizjewjenjow wustajerjow. To je naročna ličba, kaž krajnoradny zarjad zdźěli. Zhromadna próca partnerow na městnje – wo­krjesneho rjemjeslnistwa, běrowa Industrijneje a wikowanskeje komory (IHK), Zwjazkoweje agentury za dźěło, wokrjesneho zarjadnistwa a dalšich – je so wudaniła. Prěni raz budu powołanske wiki w nowym Kamjentnym domje. To pak ma wuměnjenje, zo je ličba móžnych wustajerjow porno minjenym lětam mjeńša.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND