Wukubłuja we wysokej kwaliće

póndźela, 24. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Zamołwita za wukubłanje w zawodźe Hamburger Rieger Lisa Schubert gratuluje Yvonnje Junge (wotlěwa) k jeje njewšědnemu wukonej.  Foto: Jost Schmidtchen Zamołwita za wukubłanje w zawodźe Hamburger Rieger Lisa Schubert gratuluje Yvonnje Junge (wotlěwa) k jeje njewšědnemu wukonej. Foto: Jost Schmidtchen

Štyrjom młodym ludźom su minjeny pjatk na Grodkowskim hrodźe wuswědčenja wobstatych pruwowanjow po powołanskim wukubłanju w papjercowni w Čornej Pumpje přepodali. Runočasnje dósta wosom nowych wučomnikow swoje zrěčenje.

Grodk (JoS/SN). Runje tak tradicionalne kaž swjatočne zarjadowanje k rozžohnowanju wučomnikow papjercownje Hamburger Rieger tzwr a Dunapack wotmě so minjeny pjatk na Grodkowskim hrodźe. Přišli běchu tohorunja jich wukubłarjo a starši kaž tež ći nowi, kotřiž su dźensa swoje wukubłanje zahajili. Personalna nawodnica za wšitke wotnožki Hamburger Rieger dr. Doreen Wächtler rjekny, zo su fachowe kmanosće dorosta prašane a zo je dobre wukubłanje powołanski fundament kóždeho čłowjeka. „Poskićamy jara naročne wukubłanje dźakowano angažowanym wukubłarjam a dźakowano partneram towaršnosće wu- a dalekubłanja (GAF) we Wojerecach a Němskej železnicy w Choćebuzu. Zo móhli we wubědźowanju wobstać, trjebamy młodych fachowcow. Za přichod su jim wšitke durje wotewrjene.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND