Pitna woda ma so škitać

štwórtk, 17. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Zežołtnjena Sprjewja běše wažna naležnosć wuradźowanja braniborskeho brunicoweho wuběrka dźensa w Choćebuzu. Tematika je napjata, dokelž hrozy mjeztym zanjerodźenje pitneje wody, kotruž zdobywaja na přikład za město Frankfurt nad Wódru abo w Berlinje z pobrjóžneho filtrata Sprjewje.

Choćebuz (SN/at). Potrjecheni wobydlerjo žadachu sej dźensa do zahajenja posedźenja­ před schadźowanišćom w Choćebuzu konsekwentne naprawy přećiwo poćeženju ze železowym hydroksidom a sulfatom z brunicoweho hórnistwa. Woni witachu wuběrkownikow z transparentom „Pitnu wodu škitać, nic lobbyjowe zajimy!“ a rozdźělachu nopaški z pitnej wodu z Frankfurta nad Wódru, kaž zdźěli Zelena liga Braniborskeje. Wobswětowy zwjazk kritizuje, zo njeje nawodnistwo wuběrka jednaćela Frankfurtskeje wodarnje přeprosyło, kiž bě poskićił přednošować wo ćežach, wurosćacych ze zanjerodźenja ze sulfatom za přihotowanje pitneje wody.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND