Konkretne naprawy w jězorinje

srjeda, 30. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Hamor (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina swój regionalny wuwićowy a jednanski koncept „Łužiska jězorina“ (REK) dale wjedźe. To wobzamknychu wčera radźićeljo zwjazka. „Z konceptom wuprajamy so jako region jasnje za změnu brunicoweho regiona na turistisku kónčinu. Tak swoje zaměry do přichoda kruće zapisamy“, wuzběhny předsyda zaměroweho zwjazka, Budyski krajny rada Michael Harig (CDU).

Jednanski koncept je wusměrjeny na wobłuki hospodarstwo, turizm, zawěsćenje byća, sydlenje a infrastruktura, ratarstwo a přirodoškit. Zwjazk je nastajił 16 jězorowych profilow a 13 profilow zwiskow a kanalow mjez jězorami. Cyłkownje je w koncepće 134 naprawow zakótwjen­e. „K tomu słuša, při Bjerwałdskim jězoru wuwić gastronomiju, wu­twarić přistaw a infrastrukturu. Přeće do při­choda je přistawnišćo“, rjekny Andreas Worbs, nawoda wobłuka wuwiwanje projekto­w a planowanje města Drježdźan. W nadawku zaměroweho zwjazka je wón regionalny koncept wuwića­ a jednanja nastajił. Sakske nutřkowne ministerstwo podpěruje jón z 55 000 eurami. Zbytk přida zaměrowy zwjazk jako swójski podźěl.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND