Doskónčnje rozsudźi nětko jury

srjeda, 07. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN/JK). W sakskej wotnožce Hospodarskeje iniciatiwy Łužica (WiL) předstajichu wčera sydom, za lětuše myto załožerjow eksistency (LEX 2015), namjetowani młodźi předewzaćeljo swoje zawodne koncepty. Wone pochadźeja z najwšelakorišich hospodarskich wobłukow, wot turizma přez modu za ćěšenki hač k wabjenju.

Hač do kónca awgusta běchu 52 wobdźělnikow 24 wobchodowych planow za myto zapodali, kotrež so lětsa 12. raz spožči. Tute su fachowcy posudźowali a sydom finalistow postajili. 15. oktobra namjetowani załožerjo swoje projekty posudźowanskej komisiji předstaja. Tale namjetuje projekty wuznamjenić, pak jako najlěpši předewzaćelski koncept, pak jako najlěpši IT-koncept. Za to steji 10 000 eurow k dispoziciji. Wosebite myto­ „Najlěpši IT-koncept“ spožči energijowy koncern Vattenfall. Mytować budu­ dobyćerjow 28. oktobra we wobłuku prěnich wikow IT-syće Braniborskeje a Sakskeje „ZUSEexpo“ we Wojerowskej Łužiskej hali.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND