Ćežka technika přirodźe škodźi

srjeda, 21. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Z ćežkej techniku su w zamołwitosći statneho zawoda Sakski lěs přirodoškitne pasma w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty, rjedźili. Tole maja škitarjo přirody za wšo druhe hač přirodoškit.  Foto: Spěchowanske towarstwo za přirodu hornjołužiskeje hole a hatow Z ćežkej techniku su w zamołwitosći statneho zawoda Sakski lěs přirodoškitne pasma w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty, rjedźili. Tole maja škitarjo přirody za wšo druhe hač přirodoškit. Foto: Spěchowanske towarstwo za přirodu hornjołužiskeje hole a hatow

Spěchowanske towarstwo za přirodu hornjołužiskeje hole a hatow z.t. je so z listom na sakskeho statneho ministra za wobswět a ratarstwo Thomasa Schmidta (CDU) wobroćiło. W nim kritizuje ničenje přirody w biosferowym rezerwaće lutowanskich naprawow dla.

Mikow (SN). Spěchowanske towarstwo za přirodu hornjołužiskeje hole a hatow rozprawja w lisće sakskemu ministrej za wobswět a ratarstwo Thomasej Schmidtej wo ničenju přirody w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty w dotal njewidźanym rozměrje. Dokładnje jedna so wo hladanje škitanych łukow w biosferowym rezerwaće.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND