Kelko awtomatizacije smě być?

štwórtk, 05. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Prof. Dieter Weidlich přednošowaše wo móžnosćach awtomatizacije. Foto: Jan Kral Prof. Dieter Weidlich přednošowaše wo móžnosćach awtomatizacije. Foto: Jan Kral

Načasna produkcija staja wysoke žadanja na awtomatizaciju a tak zdobom na mašinotwar. Wo narokach industrije wuradźowachu dźensa sakscy mašinotwarcy w Budyšinje.

Budyšin (SN/JK). Kotre nadawki ma awtomatizacija a kak daloko smě wona sahać? Wo tym a wo nadawkach mašino­twara w přichodnych lětach z widom na postupowace awtomatizowanje techniskich wotběhow wuradźowachu dźensa w Budyskim technologiskim a załožerskim centrumje mašinotwarcy na 1. sakskim dnju awtomacije. Zo je tema jara načasna a wažna, podšmórny wulka ličba wobdźělnikow. Hižo wčera přewjedźechu mnozy fachowcy mašinotwara ekskursiju do Nišćanskeje wagonownje a do předewzaća ATN Hölzel we Wopakej, hdźež zhonichu wo wysokim stawje awtomatizacije produkciskich wotběhow, respektiwnje wuwiwanja zakładow za to.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND