Spodźiwna forma podpěry buram

štwórtk, 05. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Statne podpěry maja skutkowne być a ratarjam spěšnje a na njekomplikowane wašnje pomhać. Nětko poskićenu přiražku za mloko produkowace zawody ratarjo jako njeskutkownu a njezaměrnu posudźuja. Ratarske zawody niše dochody zwjetša ze swójskeje mocy wurunaja. Foto: SN/Maćij Bulank Statne podpěry maja skutkowne być a ratarjam spěšnje a na njekomplikowane wašnje pomhać. Nětko poskićenu přiražku za mloko produkowace zawody ratarjo jako njeskutkownu a njezaměrnu posudźuja. Ratarske zawody niše dochody zwjetša ze swójskeje mocy wurunaja. Foto: SN/Maćij Bulank

Podpěra Europskeje unije producentam mloka a mjasa je tak daloko, zo hodźi so wupłaćić. Hač do 15. decembra smědźa ratarjo próstwu wo kreditowu přiražku stajić.

Po měsacu wobdźěłanja je zwjazkowe ministerstwo za zežiwjenje a ratarstwo wozjewiło naćisk, kak chce wot Europskeje unije schwalenych 70 milionow eurow němskim ratarjam wupłaćić. Prěnje koło za próstwy wo kreditowu přiražku běži hač do 15. decembra. Dyrbjeli-li potom hišće srědki zbyć, slěduje dalše koło podpěry. Pjenjezy wupłaća hłownje potrjechenym plahowarjam dejneho skotu a prosatow. Při tym je móžno maksimalnje hač do 10 000 eurow na zawod wupłaćić. Srědki maja so po informacijach zwjazkoweho ministerstwa w dwěmaj schodźenkomaj wupłaćić. Prěnju kročel měli ratarjo činić z tym, zo zapodadźa kreditnemu institutej próstwu wo pjenježnu pomoc. Dalši krok je, prosyć wo přiražku k přizwolenemu kreditej pola zwjazkoweho zarjadnistwa za ratarstwo a zežiwjenje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND