Probowa faza rjedźenja dnowneje wody zahajena

pjatk, 06. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Kónčna montaža studnjow pola Sprjejc. Studnje su hač do 30 metrow hłuboke. Wosebita  připrawa wodu Sprjewje filtruje, prjedy hač ćeče wona dale do čisćernje za dnownu wodu w Čornej Pumpje. Foto: LMBV Kónčna montaža studnjow pola Sprjejc. Studnje su hač do 30 metrow hłuboke. Wosebita připrawa wodu Sprjewje filtruje, prjedy hač ćeče wona dale do čisćernje za dnownu wodu w Čornej Pumpje. Foto: LMBV

Sprjejcy (SN). Kónc oktobra zahaji Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórniskeho zarjadnistwa (LMBV) test noweju studnjow a wodowoda za rjedźenje dnowneje wody z wuhlowych jamow. Pola Sprjejc (Spreewitz) hromadźa w studnjomaj dnownu wodu nasypow něhdyšeje jamy Bórkhamor, ćečacu do směra Małeje Sprjewje. Woda wobsahuje wjele železa a zawinuje, zo Sprjewja bjez čisćenja zežołtni. Koncentracija železa wučinja 60 do 80 miligramow na liter.

Zo njeby so železowa woda do Sprjewje dóstała, su wot decembra 2014 natwarili pola Sprjejc připrawu z dwěmaj studnjomaj z filtrami a wodowód, kotryž wjedźe ju do čisćernje dnowneje wody w Čornej Pumpje. Za to stej so LMBV a wobhospodarjer čisćernje, energijowy koncern Vattenfall, dojednałoj, wob lěto cyłkownje tři miliony kósnych metrow železoweje wody z ležownosćow LMBV w Čornej Pumpje wurjedźić. Wottam ćeče­ čista woda do Sprjewje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND