Dale wulki zajim za hórnistwo

wutora, 10. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Čorna Pumpa (JoS/SN). Hdyž energijowy koncern Vattenfall durje swojeho wukubłanišća w Čornej Pumpje wotwěra, je nawal šulerjow a staršich stajnje jara wulki. Tak bě tomu tež minjenu sobotu, jako pokaza so znowa wulki zajim za rjemjeslniske a techniske powołanja w hórnistwje. Wolfgang Spriesterbach, zastupowacy nawoda wukubłanišća, zwurazni to w rozmołwje ze Serbskimi Nowinami: „Prawdźepodobnje je to dźensa posledni raz, zo su durje pod režiju Vattenfalla wotewrjene. Što po tym přińdźe, njewěmy. Wěmy pak, zo budźe tež nowy mějićel derje wukubłany dorost trjebać. Z tutej wěstosću móžemy so dale swojim wukubłanskim nadawkam wěnować.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND