Syć w hišće lěpšej kwaliće wužiwać

srjeda, 11. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JK). Hišće spěšnišo w interneće po puću być abo filmy w dobrej kwaliće přez internet hladać móže wot wčerawšeho 16 000 domjacnosćow w Budyšinje, Budestecach, Hornjej Hórce kaž tež w Dobruši-Husce a we wjesnym dźělu Malešanskeje gmejny Dobrošecach. Symbolisce­ zapinychu zastupjerjo přede­wzaća Němskeje telekom a města spěšny internet w Budyšinje.

Po njecyłym lěće twarskeho časa a měsac prjedy hač planowane přepoda wotrjadnik za wutwar syćow telekom dr. Rüdiger Caspari regionalnemu managerej Stenej Sperlingej spěšny internet za Budyšin a wokolne gmejny. Nětko móža wužiwarjo ze spěšnosću hač do 100 megabitow na sekundu sej daty abo informacije ze syće sćahnyć. Daty do syće stajić dźe wotnětka ze spěšnosću 40 megabitow na sekundu.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND