Wikowarjo z nocu spokojom

póndźela, 23. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Derje wopytane bě pjatk rjenje wobswětlene nutřkowne město Kamjenca w lětušej nakupowanskej nocy.  Foto: Feliks Haza Derje wopytane bě pjatk rjenje wobswětlene nutřkowne město Kamjenca w lětušej nakupowanskej nocy. Foto: Feliks Haza

Měšćenjo a dalši minjeny pjatk w Kamjencu derje nakupowali

Kamjenc (SN/mwe). Dwanaty króć wotmě so 20. nazymnika – kaž kóžde lěto pjatk do smjertneje njedźele – w Ka­mjencu nakupowanska nóc. Wjace hač 70 wikowarjow a přemysłownikow bě so swědomiće na jedyn z wjerškow lěta blisko radnicy, na Budyskej dróze hač k delnjemu dźělej města na Wojerowskej přihotowało.

Hłowny organizator nakupowanskeje nocy w Lessingowym měsće je towarstwo Cityjowa iniciatiwa Kamjenc. Wobchodnikam a dalšim čłonam poboku su hakle njedawno załoženy cityjowy management kaž tež město a jeho sobudźěłaćerjo w radnicy. Tak je so hibićiwa cityjowa managerka Anne Haselbach sobu wo trěbne spěchowanske srědki starała. Z měšćanskeho zarjadnistwa pomhachu mjez druhim z tym, zo přerjadowachu w nakupowanskej nocy wobchad a rjedźachu dróhi a hasy po zarjadowanju. Wšako bě nutřkowne město pjatk wot 15 do 24 hodź. za wobchad zaraćene, a awta móžachu tam jenož na wobmjezowanych městnach parkować.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Jedyn z wjerškow lěta je nakupowanska nóc tež za Luciju Cyžowu a jeje črijowy dom.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND