Za wuspěšne rjemjesło wokrjesa nowe puće hić

srjeda, 25. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wosebje pola pjekarjow je čuć, zo so hody bliža. Wosuški we wšelakich družinach woni hižo dlěši čas poskićeja. W Róžeńčanskej pjekarni Ricarda Šołćina wosuški lětsa w nowych dwurěčnje popisanych kartonkach poskića. Takle zapakowane hodźi so pječwo tež jako dar do dalokeho swěta pósłać. Foto: Feliks Haza Wosebje pola pjekarjow je čuć, zo so hody bliža. Wosuški we wšelakich družinach woni hižo dlěši čas poskićeja. W Róžeńčanskej pjekarni Ricarda Šołćina wosuški lětsa w nowych dwurěčnje popisanych kartonkach poskića. Takle zapakowane hodźi so pječwo tež jako dar do dalokeho swěta pósłać. Foto: Feliks Haza

Budyšin (SN/JK). Kaž Drježdźanska rjemjeslniska komora w swojej aktualnej nazymskej konjunkturnej analyzy wozjewja, zo so rjemjesło we wuchodnej Sakskej derje wuwiwa.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND