W biosferowym rezerwaće wuspěšnje ratarić

štwórtk, 26. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Trěbnym wuměnjenjam a zakładam zachowanja wutkow a struktury pódy wě nowaše so dr. Hartmut Kolbe wčera w Stróži na kolokwiju wo prašenjach ratarstwa w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty.  Foto: Jan Kral Trěbnym wuměnjenjam a zakładam zachowanja wutkow a struktury pódy wě nowaše so dr. Hartmut Kolbe wčera w Stróži na kolokwiju wo prašenjach ratarstwa w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty. Foto: Jan Kral

Ratarjo maja w biosferowym rezerwaće wosebite wočakowanja spjelnić. Za wuspěšne dźěło trjebaja woni dobre zakłady. Tele běchu wobsah wčerawšeho nazymskeho­ kolokwija w Stróži.

Stróža (SN/JK). Staw a dalše wuwiće kaž tež zakłady ratarstwa w biosferowym rezerwaće Horjołužiska hola a haty běchu wobsah nazymskeho kolokwija w Stróžanskim Domje tysac hatow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND