Nowy pospyt festiwala w jězorinje

wutora, 08. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Prěni festiwal łužiskeje jězoriny w lěće 2013 je so z wulkim financnym minusom za zarjadowarjow skónčił. Nětko chcedźa so z pomocu fachowcow znowa na tajki festiwal zwažić.

Hory (AK/SN). Festiwal łužiskeje jězoriny ma so z nowym konceptom a mjezynarodnym pomjenowanjom „New Sealand Festival“ w lěće 2017 wozrodźić. Tomu wuznachu so wčera na Horach komuny Zły Komorow, Wojerecy a Halštrowska Hola z wulkozarjadowarjom BLT Sonnek GmbH ze Schmölena pola Lipska a podpisachu za to dołhodobne zrěčenje. „Spočatk julija 2017 je wjacore dny trajacy festiwal při Parcowskim jězoru planowany. Klětu 9. julija ma so wotměć dnjowe zarjadowanje elektroniskeje dance-hudźby z regionalnymi a nadregionalnymi DJjemi. „Chcemy w małym započeć. Ličimy z 2 000 do 3 000 wopytowarjemi. Chcemy dołhodobnje z dobrej kwalitu přeswědčić. Tuchwilu smy w konceptowej fazy“, praji jednaćel BLT Eik Hofmann.

Lěta 2013 wotmě so při Parcowskim jězoru prěni jězorinowy festiwal pod režiju Wojerowskeje Łužiskeje hale a skónči so z oficialnym financnym minusom 2,5 milionow eurow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND