Zazběh naročneho lěta so poradźił

póndźela, 11. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wobšěrny program je sej Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP) za lětsa nastajił. Minjeny pjatk zahajichu lětuše aktiwity z wuprawu do sakskeje stolicy.

Kamjenc/Drježdźany (SN/JK). Najlěpje zeznaješ wudźěłk, hdyž nazhoniš, kak so zhotowja. Tak myslachu sej tež čłonojo ZSRP a wobhladachu sej na prěnjej staciji lětušeje nowolětneje wuprawy zawod Jägermeister­ w Kamjencu. Połnoawtomatiska produkcija woblubowaneho palenca zawostaji w serbskich předewzaćelach a rjemjeslnikach hłuboki zaćišć. Zajimawe bě nazhonić, zo Njedźichowska škleńčernja jeničce za Kamjenski zawod zelene bleše wšelakich formow a wulkosćow zhotowja.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND