Spěchuja wutwar a zasowužiwanje bydlenjow

srjeda, 13. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (SN/JK). Z nowym lětom so tež spěchowanska doba w Leader-regionje Hornjołužiska hola a haty wožiwja. Póndźelu je w Rakecach rozsudźacy gremij za wuwićowu strategiju druhu namołwu k spěchowanskej periodźe 2014 do 2020 wobzamknył.

Ćežišćo druheje namołwy je, spěchować přetwar a zasowužiwanje prózdnych abo mjenje wužiwanych twarow za bydlenje. „Na tajkim spěchowanju wobsteji w našim regionje wulki zajim. Na tele wašnje dóstawaja wosebje młode swójby kaž tež zjawni nošerjo projektow móžnosć, twarske předewzaća z pomocu spěchowanskich srědkow Leader-programa zwoprawdźić“, zdźěli regionalny manager Rudolf Rychtar dźensa na naprašowanje. Hač do 7. měrca smědźa zajimcy projektowe próstwy w regionalnym běrowje zapodać. Kaž Rudolf Rychtar zdźěli, maja tež w prěnjej namołwje njewobkedźbowane próstwy šansu, zo je spěchuja. Někotre projekty prěnjeje namołwy, kotraž bu loni kónc oktobra zakónčena, njeběchu wobmjezowaneje sumy srědkow dla spěchujomne. Regionalne spěchowanje dowola, zo hodźa so wotpokazane projekty jedneje namołwy w dalšim kole znowa přizjewić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND