Bjez běrokratije njepóńdźe

srjeda, 20. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JK). Hač do 15. meje maja ratarjo chwile, stajić próstwu wo lětuše spěchowanje. Próstwy stajeć je za našich ratarjow dźěl wšědneho dźěła. Kaž předsyda Róžeńčanskeje agrarneje AG Sorabia Matej Korjeńk našemu wječornikej zdźěli, njetrjebaja lětsa na někajke nowe postajenja dźiwać. Maja wězo wotwažować, za čo próstwu zapodadźa a hač je móžno, to spěchowane dóstać, štož sej předewzaće přeje. Loni su pjenjezy w cyłym wobjimje dóstali, a to k postajenemu terminej. Toho so tež lětsa nadźijeja a wokomiknje próstwy zdźěłuja.

Na dźěl lońšeho spěchowanja Chróšćanski ratar Jan Wjesela hišće čaka. Zakładne spěchowanske srědki su hižo wupłaćene, dźěl wosebiteho spěchowanja ma hišće dóstać, přizwolene wšak wšitko je. Za lětuše spěchowanje dóstanje podłožki hakle w měrcu. Potom móže próstwu zapodać. Tež pola njeho so porno lońšemu nastupajo zapodaće próstwy a spěchowanje ničo njezměni.

Lětsa zarjady wočakuja, zo ratarjo próstwy wo spěchowanske pjenjezy elektronisce zapodadźa. To zawěsći jim pječa lěpši přehlad a wolóža wobdźěłanje zapodatych próstwow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND