Ratarjow za nowe puće zahorić

wutora, 26. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wokomiknite połoženje němskeho ratarstwa wjedźe k tomu, zo so burja za alternatiwami w rólnistwje rozhladuja. Fachowcy jich při tym teoretisce a praktisce poradźuja.

Lejno (SN/JK). Zymske kubłanja Kamjenskeho spěchowanskeho a dalekubłanskeho srjedźišća Sakskeho krajneho zarjada za wobswět a ratarstwo su lěto a woblubowaniše. Tež wčerawše, třeće we wobłuku lětušich zarjadowanjow, je nimale 60 ratarjow a dalšich zajimcow do Lejnjanskeho Kubicec hosćenca přiwabiło.

Na dnjowym porjedźe stejachu naročne temy. Jedna z nich, přidatnje do programa přiwzata, wěnowaše so móžnym alternatiwam k plahowanju pšeńcy abo rožki. Tobias Weiske, regionalny zamołwity předewzaća Saatenunion za Saksku, wčera jednu tajku ratarjam předstaji.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND