Kaž wulka swójba

srjeda, 27. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W druhim lěće wukubłanja na murjerja staj wučomnikaj Mariano Piliao (nalěwo) z Terpje a Eric Hagel z Choćebuza. Na wikach pokazaštaj, zo njeje scyła tak lochko, murju natwarić. Foto: Michael Helbig W druhim lěće wukubłanja na murjerja staj wučomnikaj Mariano Piliao (nalěwo) z Terpje a Eric Hagel z Choćebuza. Na wikach pokazaštaj, zo njeje scyła tak lochko, murju natwarić. Foto: Michael Helbig

Husto słyšimy, zo ma rjemjesło złote dno. Na wěste wašnje so to na rjemjeslniskich wikach přeco zaso pokazuje. Tež minjeny kónc tydźenja w Choćebuzu tomu tak bě.

W Choćebuzu wotmě so minjeny kónc tydźenja fachowje wusměrjena wustajeńca. Němske pomjenowanje „HandWerker“ zaměr prezentacije rjemjeslniskich a posłužbowych předewzaćow Łužicy na přeswědčiwe wašnje zjima. Přewažnje braniborske firmy, tež łužiske a mjez nimi serbske, so w Choćebuzu zajimowanemu a fachowje derje nastajenemu publikumej předstajichu. Hižo wjacore lěta witaja na wikach tohorunja rjemjeslnikow z Čěskeje a Pólskeje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND