Minimalna mzda žadyn chaos njewuskutkowała

srjeda, 27. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JK). Lěto po zawjedźenju zakonsce předpisaneje minimalneje mzdy je dźěłarnistwo zežiwjenje a hosćencarstwo (NGG) Budyskeho wokrjesa z wuslědkom wažneho podawka nadměru spokojom. „Prěni raz maja wšitcy přistajeni krutu zakładnu mzdu, wot kuchinskeje pomocy hač k předawarce. Štóž dźěła, ma tež znajmjeńša 8,50 eurow na hodźinu dóstać“, praji Volkmar Heinrich, jednaćel NGG za wobłuk Drježdźany a Kamjenicu. Zdobom wón podšmórnje, zo njejsu so negatiwne wočakowanja hladajo na wuskutki minimalneje mzdy wobkrućili. „Minimalna mzda njeje so jako spinadło konjunktury wopokazała, tež dźěłowe městna so zhubili njejsu. Město toho zo bychu w hosćencach a hotelach personal redukowali, su dalšich sobudźěłaćerjow přistajili. We wobłuku gastronomije dźěłaše loni w juniju 9,7 procentow wjac ludźi hač w samsnym času lěto do toho.

Ličba bjezdźěłnych je so w prěnim lěće minimalneje mzdy na spodobne wašnje pomjeńšiła, město toho zo by nadměru rozrostła, kaž bě wěšćene. W decembru bě 11,6 procentow ludźi mjenje bjez dźěła hač w lěće 2014.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND