Hospodarstwo trjeba techniskich fachowcow

wutora, 02. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wiceprezidentka sakskeho krajneho sejma Andrea Dombois zahaji lětuše wubědźowanje. Foto: Jan Kral Wiceprezidentka sakskeho krajneho sejma Andrea Dombois zahaji lětuše wubědźowanje. Foto: Jan Kral

Technikar je wjac hač jenož derje wukubłany rjemjeslnik, kiž zdokonja mašiny abo nastroje wuporjedźeć. Hospodarske wuwiće žada sej mnohostronsce wukubłaneho a na wyšinje časa steja­ceho fachowca.

Budyšin (SN/JK). Hospodarske a techniske wuwiće srjedźostawskich předewzaćow wotwisuje wot derje wukubłanych fachowcow. Jedyn z nich je statnje pruwowany technikar. Njeje to jenož wysoko kwalifikowany rjemjeslnik, ale fachowy dźěłaćer, kiž zamóže rjemjeslniske kmanosće z techniskimi móžnosćemi načasneje produkcije a techniki zjednoćić.

Wažnosć technikarja jako fachoweje mocy za wuspěšne hospodarstwo w Sakskej dale wuzběhnyć je zaměr lětušeho 7. myta technikarja. K wubědźowanju wo myto namołwjene su wšitke sakske wukubłanišća, poskićace techniske wukubłanje. To su nimo srjedźišćow techniskeho wukubłanja w Lipsku, Kamjenicy a Drježdźanach wosebje powołanske a techniske šule po cyłej Sakskej, w hustej syći mjez sobu splećene.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND