Wšo so wokoło drjewa wjerći

srjeda, 03. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Spušćomnu pomoc zawěsćataj Krawžic blidarjej, nan Jan a syn Měrćin, tež w napjatych a tłóčacych situacijach. Z awtom su skoku na městnje, zo bychu wušiknje twarili, porjedźeli abo jenož radźili.  Foto: SN/Maćij Bulank Spušćomnu pomoc zawěsćataj Krawžic blidarjej, nan Jan a syn Měrćin, tež w napjatych a tłóčacych situacijach. Z awtom su skoku na městnje, zo bychu wušiknje twarili, porjedźeli abo jenož radźili. Foto: SN/Maćij Bulank

Chróšćanska Krawžic blidarnja hižo dlěje hač lětstotk wuspěšnje dźěła

Chrósćicy (SN/JK). To bě wosebity wokomik w Chrósćicach, jako tam póndźelu w nadawku Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Kulowski optikar Roland Homola blidarskemu mištrej Janej Krawži wopismo k 120. róčnicy wobstaća rjemjeslniskeho zawoda přepoda.

Krawžic blidarnja je připóznaty a spušćomny zawod. Naročne ručne dźěło nanej Janej a synej Měrćinej derje wot rukow dźe, a wudźěłki swědča wo rjemjeslniskej wušiknosći. Nimo znatych wudźěłkow blidarstwa, kaž su to meble abo durje, poskićataj Chróšćanskaj blidarjej tam tež reparatury a po přeću kupcow wšelke wěcy z drjewa. Minjene lěta staj so wukmaniłoj na poskitk woknow a jich montažu w nadawku Ramnowskeho předewzaća Sachsenfenster.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND