Nakupować w Budyšinje, ale prošu serbsce!

štwórtk, 04. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Znate je, zo maš pod třěchu Centera na Žitnych wikach w Budyšinje nimale 70 wobchodow. Porno tomu husto znate njeje, w kotrychž z nich móžeš tam při nakupje z předawarku/předawarjom serbsce rěčeć. SN/Maćij Bulank Znate je, zo maš pod třěchu Centera na Žitnych wikach w Budyšinje nimale 70 wobchodow. Porno tomu husto znate njeje, w kotrychž z nich móžeš tam při nakupje z předawarku/předawarjom serbsce rěčeć. SN/Maćij Bulank

Serbsce rěčeć móžeš jenož doma a w cyrkwi? To wšak njetrjechi. Tež při nakupowanju to móžeš, dyrbiš pak wědźeć, hdźe. Na wsach ludźo zwjetša wědźa, kotreho předawarja a kotru předawarku móža pola pjekarja abo rěznika serbsce narěčeć. W městach pak je kóždažkuli přiležnosć maćernorěčneho posłužowanja skerje priwatna rěčna kupa. A dokelž su tajke často njeznate, je so Weronika Žurowa raz w Budyšinje za móžnosćemi rozhladowała, hdźež će serbskorěčnje posłužuja.

Center na Žitnych wikach, z wjac hač 70 wobchodami najwjetši Hornjeje Łužicy, je mnohim kupcam prěnja adresa w Budyšinje. „W centeru dźěła něhdźe 300 předawarjow. Hač pak su mjez nimi tež Serbja, njemóžu rjec“, zdźěli centerowy manager Christian Polkow na naprašowanje a doda, „mamy pak wšitke informaciske a orientaciske taflički serbsce a němsce popisane.“

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) W Centeru na Žitnych wikach su informaciske tafle tež serbsce popisane.
dalši wobraz (2) Judit Naglowa z Budyšina nawjeduje filialu za žonjacu drastu Orsay.
dalši wobraz (3) W apotece centra ma Daniel Smoła lipowe łopješko přityknjene.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND