Jenož pomału zawrjene płoniny wróća

srjeda, 17. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zły Komorow/Podstupim (SN/at). Aktu­alnje su we Łužicy pohórniske płoniny we wobjimje 33 740 hektarow wěstotnych přičin dla dale zawrjene. Po zesunjenju zemje w bywšej brunicowej jamje Sprjewiny Doł lěta 2010 bě Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) po dorěčenju z wyšimaj hórniskimaj zarjadomaj w Sakskej a Braniborskej wobšěrne přestrjenje za­wrěła. Spočatna nadźija potrjechenych firmownikow a ratarjow, zo změja za­wrjenu pódu prawje bórze zaso k dispoziciji, pak njeje so spjelniła.

Hakle wot lońšeho předleža towaršnosći LMBV kompleksne pohódnoćenja nutřkownych nasypnišćow přez posudźowarjow. Wone su zakład za projektowe plany a zmóžnjeja tež dołhodobny kwalitatiwny a kwantitatiwny přehlad nastupajo wobchadźenje ze zawrjenymi płoninami. „W lětomaj 2014 a 2015 smy 710 hektarow zaso swobodne dali. Wuchadźamy z toho, z móhło to přichodnje wob lěto 400 do 500 hektarow być“, rjekny dr. Uwe Steinhuber, nowinski rěčnik LMBV. Za to budźe dołhi dych trěbny, a móžno budźe to jenož, hdyž změje hórnistwowy saněrar za to trěbne pjenjezy.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND