Z „Wam k zbožu a ahoj!“

srjeda, 17. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Lipsk/Zły Komorow (SN/at). Wodosportowe wiki Beach & Boat 2016 wočakuja wot jutřišeho hač do njedźele lubowarjow sporta na a we wodźe na terenje Lipšćanskich wulkowikow. „Wočakujemy zajimcow na swojim stejnišću w hali 4, kotrež je na podkładźe z widom na jězorinu LMBV natwarjene“, skedźbnja Katja Wersch z turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina na to, zo je srjedźna Łužica na tychle specifiskich wikach znowa zastupjena. Turistikarjo ze Złeho Komorowa informuja wo Dnjomaj w jězorinje 23. a 24. apryla na wšelakich městnach, při čimž budźe hłowne srjedźišćo Hórnikečanska energijowa fabrika. Dale předstaja nowy system online-knihowanja, jězorinowu card a jězby železnicy po krajinje jězorow 19. junija, 21. julija a 11. septembra. Wuchodosakscy přećeljo železnicy z Lubija zwisk z dwórnišća Drježdźany-nowe město do jězoriny ze swojim ćěri­dłowym wozom zaručeja.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND