Sobustawske zwjazki a towarstwa zaplesć

wutora, 01. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wobdźělnicy hłowneje zhromadźizny towarstwa Serbski kulturny turizm w Rownom  Foto: Andreas Kirschke Wobdźělnicy hłowneje zhromadźizny towarstwa Serbski kulturny turizm w Rownom Foto: Andreas Kirschke

Towarstwo Serbski kulturny turizm chce čaru „Serbske impresije“ zaměrnje dale wuwiwać. Runje tak je zhromadne dźěło z turistiskimi zwjazkami a towarstwami lětuši wjeršk, wo kotrymž su so čłonojo na hłownej zhromadźi­znje wčera w Rownom dorozumili.

Rowno (AK/SN). „Kolesowarska šćežka ,Serbske impresije‘ ma kaž wosmička po wšej Łužicy wjesć. Čara je postajena, nimale 240 kilometow po Hornjej Łužicy a 220 kilometrow po Delnjej Łužicy. Nětko dźe wo dospołne markěrowanje a popisanje“, wuzběhny Marko Kowar, předsyda towarstwa Serbski kulturny turizm, wčera na Njepilic statoku w Rownom. „Jara wažna je při tym zhromadnosć, zo bychmy dalšich poskićerjow – wot pensijow hač k wupožčowarnjam kolesow a informowanišćam – podłu čary zapřijeli.“ Dźěłowa skupina zaměrnje na tym dźěła. Jej přisłušeja zastupjerjo towarstwa Serbski kulturny turizm, Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO), Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa kaž tež dalšich zarjad­nišćow.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND