Wulki wuběr pomha so rozsudźić

srjeda, 02. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wo powołanju w socialnej słužbje abo strowotnistwje wobhoništej so šulerce Worklečanskeje šule Xenia Špitankec a Jadwiga Šołćic (wotlěwa).  Foto: Jan Kral Wo powołanju w socialnej słužbje abo strowotnistwje wobhoništej so šulerce Worklečanskeje šule Xenia Špitankec a Jadwiga Šołćic (wotlěwa). Foto: Jan Kral

Šulerjo 9. a 10. lětnika maja so rozsudźić, kotre swojim zajimam wotpowědowace powołanje sej wuzwola.

Kamjenc (JK/SN). Pomoc, so prawje rozsudźić, skićachu dźensniše 9. powołanske wiki Budyskeho wokrjesa w Kamjencu. W sportowni při lětanišću je so 93 předewzaćow z wjac hač 200 móžnymi powołanjemi zajimowanym šulerjam předstajiło. Lětsa poskići wulki dźěl rjemjeslniskich zawodow a wukubłanskich srjedźišćow šulerjam móžnosć, so jónu sami na wšelakich dźěłach a rjemjesłach wuspytać. Přidatny efekt bě bjezposrědni kontakt z tuchwilnymi wučomnikami. Woni běchu šulerjam napřećo jara wote­wrjeni a rady wo swojich nazhonjenjach při wukubłanju rozprawjachu.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND