Chcedźa w Budyšinje wusypowaki twarić

štwórtk, 03. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CK/SN). Budyska měšćanska rada je předani ležownosće na Słonoboršćanskim industrijnišću přihłosowała. Belgiska firma Konstruktiewerkhuizen Stas, kotraž připowěšaki za sedłowe wlečaki wuwiwa a zhotowja, chce tam twornju za wusypowaki (Kipper) twarić. Předań ležownosće pak rjaduje hinaše předewzaće. Kup pódy a produkciju dźělić je wšědna praksa w mjezynarodnych naležnosćach, Hańža Winterowa z ležownostneho wotrjada měšćanskeho zarjadnistwa potwjerdźa. Přiwšěm su konstelaciju wot krajneje direkcije w Drježdźanach pruwować dali, wona praji. To je wunjesło, zo hodźi so kup ležownosće po spěchowanskej směrnicy zhromadneho nadawka „Polěpšenje regionalneje hospodarskeje struktury“ spěchować.

Za šěsć eurow na kwadratny meter ma nětko 42 018 kwadratnych metrow wulka płonina wobsedźerja měnjeć. Za to płaća Belgičenjo 252 108 eurow. Po do­twarje zawoda ma 50 do 60 dźěłowych městnow nastać. Za produkciju wu­twori firma Konstruktiewerkhuizen Stas hišće němske předewzaće w formje tzwr.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND