Lědma problemy skandala dla

wutora, 08. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Z awtom typa Amarok je so wróćowołanska akcija dieselowych jězdźidłow VWja njedawno zahajiła. Wotpłunoweho skandala dla dóstanu potrjecheni wobsedźerjo nětko póštu, zo bychu sej update do awta zatwarić dali.

Budyšin (SN/mwe). „Pola nas njeje so ani jenički z wulkeho kruha kupcow hóršił, zo ma wotpłunoweho skandala dla problem ze swojim jězdźidłom“, praji Robert Handrik, sobujednaćel Handrikec awtoweho domu w Hodźiju. Runja mnohim dalšim swobodnym awtowym dźěłarnjam njesmědźa Handrikecy motory potrjechenych dieselowych VWjow, Audijow, Seatow a Škodowkow wobdźěłać. Woni su pak šoferam wulka pomoc. Wšako wróćowołansku akciju podpěruja a jako serwis awta swojich kupcow za přehladanje do wotpowědnych awtowych domow dowjezu, kotrež maja z VWjom wikowanske zrěčenje. Za to dóstanu ludźo w Hodźiju bjezpłatnje wotnajenske awto a móža sej swoje jězdźidło po dorěčenju zaso wotewzać. „Myslu sej, zo je skandal wokoło wotpłuna dieselowych awtow VWja wot wěstych kruhow tak splećeny, zo bychu zhotowjerjej škodźeli“, Robert Handrik podšmórnje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND