Łužica mjez wulětnišćemi swěta

štwórtk, 10. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Něhdźe 10 000 wustajerjow ze 187 krajow swěta wobdźěla so na wčera wotewrjenej 50. mjezynarodnej turistiskej bursy (ITB) w Berlinje. Hač do jutřišeho je 26 halow pod rozhłosowej wěžu jeno za fachowy publikum přistupne.

Berlin (ML/SN) Sobotu a njedźelu pak wočakuje jubilejna ITB wšitkich na pućowanju a wočerstwjenju zajimowanych. Partnerski kraj je kupowy stat Malediwy w Indiskim oceanje. „Přirodu čuć“ je hesło přehladki Sakskeje w hali 11.2., hdźež 30 stejnišćow za wopyt najrjeńšich kónčin swobodneho stata kaž tež Drježdźan, Lipska, Kamjenicy a Budyšina wabja. Tysaclětne sprjewine město a tudyši hotel Best Western (něhdy Lubin) informujetej hosći wo historiskich twarjenjach, ale tež z dwanaćestronskim wabjenskim łopjenom wo móžnosćach wočerstwjenja nad spjatym jězorom.

Wězo skedźbnja Budyska prezentacija tež na Serbow, wosebje na jutrowne nałožki z brošurku, w kotrejž je łopješko z aktualnymi terminami, kaž stej to jěchanje křižerjow a debjenje jutrownych jejkow w Serbskim muzeju a druhdźe.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND