Delnja Łužica z přirodu wabiła

póndźela, 14. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (ML/SN). 180 000 fachowych hosći a priwatnych zajimcow je wot minjeneje srjedy hač do wčerawšeho 50. mjezynarodnu turistisku bursu (ITB) w Berlinje wopytało. Na 10 069 stejnišćach ze 187 krajow móžachu so wo wulětnych cilach informować a sej tež jězby a dowolowe městna kupić. Wo Serbach móžachu so hosćo na stejnišćach Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska a turistiskich zwjazkow Błótow a Delnjeje Łužicy wobhonić.

„Hdźež so lěs na wodźe błyšći“ rěka titul dowoloweje brošury wo błótowskim raju, kotraž bě w braniborskej hali na stejnišću Błótow jara prašana. Tam zhonichu zajimcy tež wo jónkrótnym błótowskim biosferowym rezerwaće UNESCO a wo tamnišich rědkich rostlinach a zwěrjatach, kaž wo wudrje a brjohačku (Eisvogel). Předstajili su 260 kilometrow dołhu kórkowu kolesowarsku šćežku a skedźbnili na 15 campingownišćow w Błótach. Pokazachu tež na žiwe serbske tradicije, kulturu a wězo na pisanu narodnu drastu. Samo delnjoserbske prajidmo „Gerc zagrajo, tawzynt bol zažyjo“ so jewješe.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND