Za sakske hospodarstwo impulsy z wokrjesa Budyšin

štwórtk, 17. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Jedyn ze swěrnych reprezentantow serbskich rjemjeslnikow na Kamjenskich wikach WIR je kóžde lěto kachletwarc Šćěpan Čornak  z Konjec. Pomocnik při poradźowanju kupcow je jemu syn a móžny naslědnik.  Foto: Jan Kral Jedyn ze swěrnych reprezentantow serbskich rjemjeslnikow na Kamjenskich wikach WIR je kóžde lěto kachletwarc Šćěpan Čornak z Konjec. Pomocnik při poradźowanju kupcow je jemu syn a móžny naslědnik. Foto: Jan Kral

Do zahajenja lětušich Kamjenskich přemysłowych wikow WIR je so Jan Kral rozmołwjał z nawodu Budyskeho wo­krjesneho wuwićoweho zarjada a hłownym nawodu přehladki Andreasom Heinrichom.

Z kotrymi wočakowanjemi zhladujeće na lětuše wiki WIR w Kamjencu?

A. Heinrich: Wokrjesna přehladka WIR wotměwa so lětsa hižo 24. króć a je so wuwiła na typiske wiki za přetrjebarjow. Wona poskića wulku paletu produktow, posłužbow a informacijow, wot A kaž awto přez E kaž energijowu eficiencu hač k T kaž turizm. Nic naposled informuje lětsa tež wo wěstosći bydlenjow. Wjeršk budźe zawěsće wubědźowanje pjekarskeho zwjazka. Tam móža so wopytowarjo wo dobrym słodźe pjekarjow našeho regiona přeswědčić. Kładźemy wosebitu wažnosć na regionalne wudźěłki a posłužby, zo by so naše regionalne hospodarstwo přez nje dale skrućiło a rostło. Do toho směra du tež moje wočakowanja. Jako zarjadowar wikow poskićamy móžnosć so prezentować, a nadźijamy so wuspěšnych nowych kontaktow mnohich firmow a předewzaćow. Hosćom wikow chcemy tři dny połne zabawy a informacijow zaručić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND