Bombardier je kótwica regiona poručenje

štwórtk, 17. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Po cyłej Němskej bě dźěłarnistwo IG metal k stawkam přećiwo wottwarej dźěłowych městnow kanadiskeho koncerna Bombardier namołwjało. W Budyšinje je dźensa 800 přistajenych před wrotami zawoda wótře protestowało. Tež komunalni a sakscy politikarjo so na zarjadowanju dźěłarnistwa wobdźělichu.  Foto: Uwe Soeder Po cyłej Němskej bě dźěłarnistwo IG metal k stawkam přećiwo wottwarej dźěłowych městnow kanadiskeho koncerna Bombardier namołwjało. W Budyšinje je dźensa 800 přistajenych před wrotami zawoda wótře protestowało. Tež komunalni a sakscy politikarjo so na zarjadowanju dźěłarnistwa wobdźělichu. Foto: Uwe Soeder

800 dźěłaćerjow přećiwo wottwarej dźěłowych městnow protestowało

Budyšin (SN/BŠe). Dypkownje w dźesaćich je dźensa dopołdnja něhdźe 800 přistajenych Budyskeho zawoda Bombardier namołwu k stawkej dźěłarnistwa IG metal sćěhowało a dźěłać přestało. Kónc februara bě kanadiski koncern Bombardier připowědźił 930 dźěłowych městnow na Budyskim a Zhorjelskim stejnišću šmórnyć. W Budyšinje je 230 a w Zhorjelcu 700 městnow potrjechenych. W Zhorjelcu je dźensa něhdźe 1 500 ludźi dźěło złožiło. W cyłkownje dźewjeć němskich zawodach koncerna Bombardier bě dźěłarnistwo k akciskemu dnjej přećiwo wottwarej dźěłowych městnow namołwjało. A wšitke su namołwu sćěhowali, štož je jónkrótne.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND