Wabja tež w Pólskej a Čěskej

póndźela, 21. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez 20 sobudźěłaćerjemi Wochožanskeho parka błudźenkow stej Cornelia Seifert z Trjebina a Erika Starke z Hamora (wotlěwa).  Foto: Andreas Kirschke Mjez 20 sobudźěłaćerjemi Wochožanskeho parka błudźenkow stej Cornelia Seifert z Trjebina a Erika Starke z Hamora (wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke

Dypkownje tydźeń do jutrow je Wochožanski park błudźenkow kónc tydźenja swoju lětušu sezonu zahajił. Na wopytowarjow čakaja nětko zaso wjacore wjerški a nowosće.

Wochozy (AK/SN). Regionalnje a nadregionalnje ma Wochožanski park błudźenkow lětsa sylnišo wuprudźeć. „Chcemy wjace wopytowarjow z Pólskeje a Čěskeje přiwabić“, podšmórny předsyda spěchowanskeho towarstwa błudźenkoweho parka Ulrich Klinkert minjeny pjatk k wote­wrjenju sezony 2016.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND