Zaso wjace wukubłanskich městnow

pjatk, 01. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Ličba wukubłanskich městow w zawodach je we wuchodnej Sakskej znowa postupiła, zdźěli Budyska dźěłowa agentura. Mnohe regionalne předewzaća přizjewjeja swoje swobodne wukubłanske městna hižo sčasom serwisej za dźěłodawarjow zarjadnistwa. Tak móža požadarjo z mnóstwa wšelake wukubłanske poskitki wolić. Wot oktobra 2015 do měrca 2016 je so 2 919 młodostnych za wukubłanske městno pola Budyskeje dźełoweje agentury a jobowych centrach Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa přizjewiło. To je 52 hólcow a holcow mjenje hač w samsnym času minjeneje poradźowanskeje doby 2014/2015 nastupajo powołanje. Sobudźěłaćerjo tudyšeje dźěłoweje agentury zwěsćichu pola regionalnych předewzaćow hač do kónca měrca dohromady 2 345 zawodnych wukubłanskich městnow, to je 256 (12,1 procent) wjace hač do toho.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND