Ličba rjemjeslnikow dale woteběrała

wutora, 06. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
56 młodostnych wjeseleše so zašłu sobotu w Budyskim Dźiwadle na hrodźe nad přepodaćom  rjemjeslniskich wuswědčenjow. Foto: Carmen Schumann 56 młodostnych wjeseleše so zašłu sobotu w Budyskim Dźiwadle na hrodźe nad přepodaćom rjemjeslniskich wuswědčenjow. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Wokrjesne rjemjeslnistwo je minjenu sobotu 56 wučomnikow Budyskeho wokrjesa wuwjazało a jim wuswědčenja přepodało. Ličba rjemjeslnikow pak je lětsa hišće mjeńša, loni bě jich hišće 59. Kaž wokrjesny rjemjeslniski mišter Frank Scholze rjekny, je delnje dno nětko docpěte, skedźbni pak na to, zo móže so połoženje jenož hišće polěpšić. Za běžne wukubłanske lěto su 246 nowych zrěčenjow podpisali. Přiwšěm je hišće sto swobodnych městnow.

Dale rjemjeslnistwo zwěsća, zo su teoretiske a praktiske znajomosće chětro rozdźělne. Tak njeje 30 procentow wšitkich wučomnikow swoje kónčne pruwowanje wobstało, pola mulerjow šesćo z dźewjećoch. Pjekarjo su wšitcy swoje pruwowanje wobstali. Najwjetši dźěl bywšich wučomnikow ma hižo wěste dźěłowe městno.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND