Zo bychu dźěći tež lětsa w prawym času swoje kmótřiske całty ... poručenje

štwórtk, 02. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
wjace z tohole wobłuka: « Hišće nalěćo ze zymu wojuje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND