Łužisku brunicu do Čěskeje wozyć?

štwórtk, 09. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Čěskej energijowej koncernaj ČEZ a EPH matej zajim na łužiskej brunicy, nic pak na łužiskich milinarnjach. Dokelž budźe w Čěskej po lěće 2025 wuhlo pobra­chować, je trjeba sčasom jednać.

Budyšin/Choćebuz (SN/JK). Sakscy Ze­leni warnuja před móžnym a tuchwilu hrožacym eksportom łužiskeje brunicy do Čěskeje. To je móžny scenarij w zwisku z wotpohladom šwedskeho koncerna Vattenfall, łužisku brunicowu spartu předać. Jako kupc hodźi so hladajo na njewěste zmilinjenje brunicy w Němskej jeničce předewzaće z alternatiwnymi hospo­darskimi předstawami, potwjerdźa energijopolitiski rěčnik frakcije Zelenych w Sakskim krajnym sejmje Gerd Lippold. Tajki model móhło zmilinjenje łužiskeje brunicy w čěskich milinarnjach być. Z wuhlowymi jamami a naslědnymi sćěhami pak měli so we Łužicy rozestajeć.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk