Wuspěšne koncepty prašane

srjeda, 15. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Hospodarska iniciatiwa Łužica (WiL) je zahajiła wubědźowanje wo myto LEX 2015. Dwanaty raz prašane su koncepty za załoženje, dalewjedźenje abo roz­šě­rjenje předewzaća.

Choćebuz (SN/JK). Zhromadnje z partnerami a lońšimi mytowanymi zahaji hospodarska iniciatiwa Łužica (WiL) wčera lětuše wubědźowanje wo myto za zało­žerjow eksistency – LEX 2015.

Znowa su Łužičenjo namołwjeni, so wo jedne ze štyrjoch mytow požadać. WiL jako zarjadowar wubědźowanja wupisa štyri myta w cyłkownej hódnoće 10 000 eurow. Z 2 000 eurami počesća lětsa najlěpši předewzaćelski koncept w IT-branši. Předsyda hospodarskeje iniciatiwy Łužica a předsyda jury LEX 2015 Michael von Bronk předstaji wčera modality lětušeho wubědźowanja. Wone je wuměrjene na studentow, absolwentow wysokich šulow, wědomostnych sobudźěłaćerjow, přistajenych, załožerjow a předewzaćelow wšitkich branšow. Zapodać móža požadarjo koncepty k załoženju, dalewjedźenju abo rozšěrjenju předewzaća. Wuměnjenje je, zo so koncept we Łužicy zwoprawdźi a zo njeje starši hač štyri lěta.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND