Pućujo a kolesujo po Łužicy

štwórtk, 23. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wulki poskitk turistiskich móžnosćow maja wopytowarjo Zhorjelskeho wokrjesa. Tajke turistiske drohoćinki kaž hród w Mužakowskim parku njehodźa so jeno z awtom docpěć. Mnohe aktiwity pěši abo z kolesom wobohaćeja nowy turistiski koncept Zhorjelskeho wokrjesa. Hosćo zbliska a zdaloka su po cyłej Łužicy lubje witani.  Foto: Andreas Kirschke Wulki poskitk turistiskich móžnosćow maja wopytowarjo Zhorjelskeho wokrjesa. Tajke turistiske drohoćinki kaž hród w Mužakowskim parku njehodźa so jeno z awtom docpěć. Mnohe aktiwity pěši abo z kolesom wobohaćeja nowy turistiski koncept Zhorjelskeho wokrjesa. Hosćo zbliska a zdaloka su po cyłej Łužicy lubje witani. Foto: Andreas Kirschke

Turistiski koncept Zhorjelskeho wokrjesa ma wjace hosći přiwabić

Pod hesłom „Přezmjeznje wotkrywać“ předleži prěni raz cyłkowny turistiskai koncept Zhorjelskeho wokrjesa. Wón wopři­jima tři hłowne regiony: Nysowy kraj na sewjeru, město Zhorjelc/Zgorzelec a přirodny park Žitawske horiny na juhu. „Temje kultura a aktiwnje w přirodźe postajatej turistiski marketing našeho wokrjesa“, wobkrući nawoda zarjada za wokrjesne wuwiće Holger Freymann tele dny w Zhorjelcu. Pod nawodom wuwi­ćoweje towaršnosće Hornja Łužica (ENO) nasta něhdźe 60 stron wopřijacy koncept. Jeho zakład bě loni wuwita studija přewjedźomnosće (Machbarkeitsstudie), kotraž měješe šansy a rizika turizma we wokrjesu wupokazać. Nětčiši turistiski koncept pohłubša wot lěta 2011 płaćiwe kooperaciske dojednanje mjez regionalnymi turistiskimi towarstwami a městom Zhorjelcom.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND