Dobyćer: Dwójna nula

wutora, 18. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
W finalu beachvolleyballoweho turněra wo pokal Radija Satkula přesadźi so klóšterska šěstka Dwójna nula přećiwo cyłkej Marijineje hwězdy. K prěnjemu razej bě Serbski Sokoł zarjadowar turněra. Młoda žołma Radijo Satkula rozprawješe zaso live z Bobkec jěchanskeje hale. Foto: Clemens Šmit W finalu beachvolleyballoweho turněra wo pokal Radija Satkula přesadźi so klóšterska šěstka Dwójna nula přećiwo cyłkej Marijineje hwězdy. K prěnjemu razej bě Serbski Sokoł zarjadowar turněra. Młoda žołma Radijo Satkula rozprawješe zaso live z Bobkec jěchanskeje hale. Foto: Clemens Šmit

Finale beachvolleyballtury w Miłoćicach wuhrali

Cyłkownje 16 mustwow bě so za wčerawši beachvolleyballowy turněr Radija Satkula přizjewiło. Přijěło pak je najprjedy raz jenož 15 mustwow. Granit Hórki dyrbjachu krótkodobnje z personalnych přičin wotprajić. Zastupjerjo z Wotrowa pak, po tym zo su wčera hišće připrajili, runjetak do starta wotprajichu kaž tež dalše narunanske mustwo z Chrósćic. Dźakowano Worklečanskemu sportowcej Marcelej Rjelce pak je so turněr skónčnje tola dypkownje w šesćich zahajić móhł – ze 16 mustwami. Rjelka bě mjenujcy hišće w běhu hodźiny pjeć volleyballistow aktiwizował a tak 16. mustwo nastajił.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Mustwo Dwójna nula je wčera w Miłoćicach sokołski volleyballowy turněr wo pokal Radija Satkula dobyło.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND