Šćuwanja přećiwo Serbam pochłostane

štwórtk, 20. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Sportowe sudnistwo Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) je so wčera wječor w Hlinowcu z rasistiskim šćuwanjom přećiwo Serbam a z mjetanjom praskotakow we wobłuku finala wo wokrjesny pokal mjez hrajnymaj zjednoćenstwomaj młodźiny A Radwor/Wulka Dubrawa a Wojerecy/Ćisk/Łaz zaběrało. Po połdrahodźinskim sudniskim jednanju je Klemens Bětka, předsyda sportoweho sudnistwa WFV, na prašenja Jana Hrjehorja wotmołił.

Kónc junija 2015 wotměchu so w Kulowje wjacore kónčne hry wo wokrjesny pokal. Mjez tymi bě tež finale młodźiny A. Móžeće prošu skrótka hišće raz rysować, što je so tam stało, zo dyrbješe sudnistwo nětko jednać?

K. Bětka: W prěnim połčasu horjeka mjenowaneje pokalneje finalneje hry su přiwis­nicy FC Łužica Wojerecy přećiwo Serbam spěwali. W druhim połčasu je skupina na hrajnišćo praskotaki mjetała a ćisny na sudnika mjez druhim tak mjenowanu kurowu bombu, kotraž pak na zbožo njeje fungowała. Wjacori zastupjerjo WFV su tutu njedźelu w Kulowje byli a tež sudnik wo přeńdźenjach w swojej rozprawje wo hrě piše.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND