Nowopřichady trjechili

póndźela, 24. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Zeleno-běli Sepicy II

– Sokoł Ralbicy / Hórki II 1:3 (1:0)

Zestawa hosći: J. Matka – Zynda, Mi. Matka (58. Šnajder), Róbl, Serbin (46. G. Kurjat), Bernard (69. Mě. Matka), Kř. Matka, Šěn, Kobalc, M. Kurjat, Šmit

We wurisanskim pokalnym kole nastupichu chowancy trenarja Sokoła Michała Čóški pola Sepičanskeje rezerwy, kotraž hraje we wokrjesnej klasy. Přichodne koło docpěć běše cil Ralbičanow. Woni tež dominowachu a wuhrachu sej tójšto móžnosćow. W 20. min. běžeše Šmit sam na wrota přećiwnika, njetrjechi pak. Dźesać mjeńšin pozdźišo poskići so jemu dalša składnosć, nětko pak wrotarja natřěli. Šmit njebě jenički Sokoł, kotremuž čuwy zaprajichu. Tež Šěn přesłabje wotzamkny. Wuwostajenje šansow so wjećeše. Po zmylku hosći hrajachu Sepičenjo spěšnje doprědka a přewinychu wrotarja Jurja Matku k 1:0 (32.).

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND