Za křižerjow najwjetši čas, wšo trěbne sej wobstarać

srjeda, 14. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na to a wjele dalšeho dyrbja křižerjo myslić.  Foto: SN/Maćij Bulank Na to a wjele dalšeho dyrbja křižerjo myslić. Foto: SN/Maćij Bulank
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND